top of page

voor wie?

Je zit niet lekker in je vel, hebt het gevoel dat je je leven niet ‘vol’ leeft. Misschien ben je in wezen veel spontaner dan je laat zien. Of ben je juist gevoelig terwijl je je altijd hard opstelt. Misschien ben je niet zo goed in het contact met anderen. Maak je veel ruzie. Of moet je van alles vinden van jezelf en van de mensen in je omgeving. 

Misschien ben je iets of iemand verloren. Een dierbare, je werk, je gezondheid en heb je hulp nodig bij rouw en verlies. 

Wat je hulpvraag ook is, je dit kunt delen, erover praten. In een vertrouwelijke omgeving, los van je dagelijkse beslommeringen kun je onderzoeken waar dit vandaan komt zodat je inzicht krijgt, je je bewust wordt en je wordt bevrijd van je belemmeringen.

Ik kan je handvatten bieden om met deze inzichten vrijer te leven, onbevangener en je helpen om je doelen te bereiken. 

intake en kennismaken

Ik begin altijd met een uitgebreide intake. We bespreken wat je hulpvraag is, wie je bent, waar je vandaan komt, waar je tegenaan loopt. Ik leg je uit hoe 'copingmechanismen' werken en we onderzoeken of we tot de kern kunnen komen, wat vind jij ten diepste van jezelf. 

Ook bespreken we wat je zou willen bereiken met mijn hulp; wat is je doelstelling. 

Na de intake spreken we een vervolg af. Jouw hulpvraag, jouw kern en jouw doelstelling bepalen de rode draad van het traject. 

therapie op maat

Ik werk als cognitief therapeut en coach, dat wil zeggen dat ik uitga van gedrag, gevoel en gedachten en de invloed daarvan op jouw (wel)zijn. Mijn aanpak is psychodynamisch. Dat wil zeggen dat ik afstem op jou, jouw hulpvraag, jouw doel en aan de hand daarvan 

therapeutische werkvorme inzet. Dat is altijd maatwerk, per sessie kijk ik wat er nodig is. We gaan samen aan de slag.

Ik kan voorzien in wat er op dat moment nodig is. Ik doe veel aan 'psycho-educatie'. Dat wil zeggen dat ik je leer om bepaalde technieken zelf in te zetten en/of ik deel informatie, zodat je later, als het traject bij mij is afgerond zelfstandig verder kunt. 

aantal sessies

Het laat zich lastig voorspellen hoeveel sessies er nodig zijn, dat is afhankelijk van jouw hulpvraag en doelstelling. De ervaring leert dat we in 7-10 sessies veel kunnen bereiken. Al gedurende het traject ga je ervaren dat er inzicht komt, bewustzijn. Dat je zelf veranderingen teweeg kunt brengen en dat je 'opknapt'.  

Het is uiteraard van belang dat je daarin zelf ook actief en betrokken bent. Dat je verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen proces. 

Bij bepaalde werkvormen 

bied ik je na de sessie een persoonlijk op maat gemaakt sessieverslag aan. In de loop en na afronding van jouw traject heb je dan je eigen toolbox waar je op kunt terugvallen, altijd.  

familieopstelling

Je kunt bij mij, los van een eventueel therapeutisch traject, (eenmalig) een familieopstelling doen. Dat kan 1 op 1 in mijn praktijk. Ik maak dan geen gebruik van 'echte' 

representanten, maar van (een combinatie van) A4 tjes, poppetjes of vloermatjes. De ervaring leert dat dat ook een heel krachtig inzicht geeft.

opstellingen-middag

Geregeld verzorg ik samen met een collega opstellingen-middagen met vraagstellers en representanten. De eerstvolgende mogelijkheid is op 9 juni 2024 van 13.00 tot 17.00 in Amersfoort. Meer informatie vind je hier. Neem contact op als je belangstelling hebt om deel te nemen.  

EMDR

Ik ben bevoegd om EMDR toe te passen (zie onder werkvormen)

Dit kan binnen een therapeutisch traject, maar ik bied dit ook aan als losse behandeling(en). Er is dan altijd wel eerst een intake nodig om te bepalen of EMDR geïndiceerd is. 

technieken

Lees hier meer over de verschillende technieken die ik in kan zetten.

bottom of page