top of page

Therapeutische werkvormen en sessieverslagen

Ik zet gedurende het traject diverse werkvormen of technieken in. Hieronder zal ik per werkvorm kort uitleggen wat deze inhoudt en waar het voor bedoeld is. 

Na inzet van bepaalde werkvormen ontvang je na de sessie een uitgebreid en persoonlijk sessieverslag. Dat is waardevol om op terug te vallen, zowel tijdens het proces als na afronding van de begeleiding. Je hebt dan voor altijd een aantal zeer persoonlijke, op maat gemaakte leerdocumenten waar je, samen met de stukken die ik deel t.a.v. psycho-educatie, op kunt terugvallen als dat nodig is. Een persoonlijke 'toolbox'. Ik maak in die zin echt 'werk van mijn werk'.

Begeleiding bij rouw en verlies

img-rouw.jpg

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verlies in zijn of haar leven. Bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, verlies van werk, van gezondheid, het verlies van een relatie of van 'huis en haard'. 

Dit maakt dat je in rouw kunt zijn, rouw kan rauw zijn. Er is geen recept voor, geen volgorde, het is misschien nooit helemaal 'klaar' en het kan heel eenzaam voelen. 

De ervaring leert dat rouwen (hard) werken kan zijn. Ik kan je helpen om inzicht te krijgen in wat rouw is, wat het met jou doet in jouw specifieke situatie en samen met jou een stuk oplopen in het proces van erkennen, herkennen en verkennen van verlies en in het verbinden en ontmoeten. 

Ik maak daarbij gebruik van diverse methoden en technieken, bijvoorbeeld van het 

'duaal procesmodel', waarbij we een onderscheid maken tussen doorléven (het eiland van verlies) en dóórleven (het eiland van herstel) en inzicht krijgen in de bewegingen die je maakt tussen deze twee gebieden. 

Daarnaast kan ik technieken als systemisch werken en genogram inzetten in dit proces. 

Ik stem af op jouw situatie en wat er voor jou nodig is om je tot steun te zijn en je te helpen, inzichten te krijgen. 

Rouw en verlies

Ik (k)en mijn ikken:Voice Dialogue

fullsizeoutput_1a24.jpeg

Met Voice Dialogue ga je verschillende kanten in jezelf herkennen. Je hebt bijvoorbeeld een ‘gevoelige kant’, maar je hebt misschien ook een kant waarin je regels stelt en overtuigingen hebt of wellicht een kant waarin je genuanceerd en oplossingsgericht bent. Deze verschillende kanten van jezelf noemen we ‘deelpersoonlijkheden’ of verschillende 'ikken'. Op deze 'ikken' wordt in verschillende situaties een beroep gedaan en die komen dan in actie. Echter, niet altijd neemt de juiste 'ik' het voortouw. Dat zijn de momenten waarop je eigenlijk anders wilt reageren dan je doet, maar dat lukt simpelweg niet.

Uitspraken als “Ik moet zoveel van mezelf” of “Ik doe dingen die ik eigenlijk niet wil doen” wijzen op een deelpersoonlijkheid die zo sterk is dat je in bepaalde situaties het roer niet meer in handen hebt. Het is net alsof ‘iets’ in je bepaalt hoe jij op die momenten handelt.

Met Voice Dialogue ga je onder mijn begeleiding heel concreet in gesprek met delen van jou die het ongewenste gedrag vertonen, die je belemmeren maar die wel heel dominant aanwezig zijn. Het is een hele concrete techniek waarbij ik werk met stoelen in de praktijkruimte. Zo krijgt ieder deel zijn plaats, kun je er contact mee maken maar er ook van een afstand naar kijken.

Samen kunnen we belemmerende delen meer naar de achtergrond dirigeren, zodat het je niet meer zo in de weg staat. Het bewustzijn en de inzichten gaan mee naar huis. 

Transactionele Analyse
Genogram

Genogram

v4-728px-Make-a-Genogram-Step-11.jpg

Het genogram is een soort van stamboom aan de hand waarvan we, gebruik makend van vaste symbolen, je familie in kaart brengen.

 Je maakt zelf het genogram, ik help je met het gebruik van de nodige symbolen en zal intussen vragen stellen. Wat is er te vertellen over je herkomstfamilie, dus je ouders, broers en zussen, grootouders of soms zelfs nog een generatie terug. En hoe ziet je huidige familie eruit. Kinderen, partners, ex-partners etc. 

Door het samen met jou, bijna spelenderwijs maken van het genogram krijg ik goed zicht op wat belangrijke thema’s zijn binnen de familie, of er sprake is van ingrijpende gebeurtenissen, misschien wel over generaties heen. 

We brengen alles wat van invloed zijn op de dynamiek binnen het familiesysteem (zie ook systemisch werk) in kaart. De informatie uit het genogram zal ik gedurende het hele traject gebruiken. 

Hypnotherapie

Hypnotherapie

Bij Hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een vorm van geconcentreerde aandacht: trance. Trance wil niets anders zeggen dan dat je met mijn hulp gemakkelijker contact kunt maken met je onderbewustzijn. In je onderbewustzijn kunnen vergeten gebeurtenissen, gevoelens en overtuigingen zijn opgeslagen die een rol spelen bij jouw hulpvraag. In trance raakt je dagelijks bewustzijn wat op de achtergrond en kun je makkelijker contact maken met je innerlijk. Daardoor krijg je inzicht in motieven en klachten die een rol spelen bij jouw hulpvraag en kan het genezingsproces op gang komen. In trance blijf je de volledige controle behouden over jezelf. Het enige wat verandert is dat je onderbewuste bewust wordt gemaakt.

Om je een idee te geven van hoe hypnose werkt, kan ik je verwijzen naar een hele interessante documentaire hierover. Klik daarvoor hier.

ancient-architecture-beautiful-1182647.j
Innerlijk kind werk

Innerlijk kind werk

img098 Wietske juni '67 .jpg

Wietske, 1967

Ieder kind komt situaties tegen die pijnlijk zijn en zal dan -onbewust- iets doen om die pijn niet te voelen. Dat noemen we overlevingsstrategieën. Deze hebben tot doel om je als kind te beschermen, ze zijn heel helpend en zelfs broodnodig. 

​Echter, wanneer je opgroeit en volwassen wordt, kan het zijn dat de herinneringen aan een nare, onveilige en onzekere jeugd op de achtergrond zijn geraakt, maar dat de overlevingsstrategieën blijven bestaan. Ze zijn dan belemmerend in plaats van helpend. Je blijft als volwassene hetzelfde gedrag vertonen dat in je jeugd noodzakelijk was, met als gevolg dat je bepaalde kwaliteiten niet kunt laten zien of voelen. Je kunt dan denken aan onbevangenheid, gevoeligheid, plezier, humor, spontaniteit, jezelf laten horen etc. Hoe ouder je wordt, hoe meer last je kunt krijgen van het in standhouden van overlevingsstrategieën. Ze kosten onnodig veel energie, je wordt sneller boos, kunt prikkelbaar zijn, verdrietig of uitgeblust. 

​Innerlijk kind werk is het onderzoeken waar jouw pijnstukken zitten, wat je hebt moeten doen om het te overleven vroeger en waar en hoe een overlevingsstrategie is ontstaan. We werken door het inzetten van verschillende therapeutische technieken met de ervaring en de beleving die je als kind had, toen je nog volledig afhankelijk was van je ouders of verzorgers. Je wordt je ervan bewust dat de overlevingsstrategie al heel lang niet meer nodig is, dat die je hindert om vrij en onafhankelijk te zijn. Je krijgt weer toegang tot je eigen essentiële kwaliteiten en je kunt het heden gaan beleven voor wat het is: onbevangen, onafhankelijk en met iedere dag weer een keus. 

Metafoor

Metafoor

antique-blank-book-163182.jpg

In de therapie maak ik gebruik van metaforen die ik in verhaalvorm giet, helemaal afgestemd op jou als cliënt, met jouw hulpvraag en jouw doelstelling. Een metafoor bevat een boodschap die je als het goed is kunt vertalen naar je eigen situatie. Een verhaal dat voor jou herkenbaar is maar dat je net een andere kijk kan geven op het probleem. Dat altijd goed afloopt en je een oplossing biedt. 

Het schrijven van een metafoor doe ik naar eigen inzicht, intuïtief, meestal in de loop van een traject als het verhaal echt ‘ontstaat’. Ik lees je de metafoor voor en die krijg je mee naar huis. De ervaring leert dat het voor jou als cliënt echt een kadootje is.

Enkele voorbeelden zijn hier en hier te downloaden.

Rationeel Emotieve Therapie

Rationeel Emotieve Therapie (RET)

blur-close-up-focus-355908.jpg

Bij Rationeel-Emotieve Therapie (RET) ligt de nadruk op je gedachten en overtuigingen. 

Bij RET-therapie help ik je bij het opsporen van negatieve, irrationele gedachten en kan ik je leren om deze te vervangen door rationele helpende gedachten. Je gaat op zoek naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en je krijgt een meer realistische kijk op jezelf en je omgeving. 

Dat doe ik door samen met jou een gebeurtenis te analyseren aan de hand van 5 G’s:

  1. Gebeurtenis

  2. Gedachten

  3. Gedrag

  4. Gevoel

  5. Gevolg

RET is een hele concrete therapievorm die je, nadat we er samen mee gewerkt hebben ook zelfstandig kunt toepassen.

Regressietherapie

Regressietherapie

back-back-view-carefree-1271989.jpg

Bij regressietherapie ga je met mijn hulp terug in de tijd, er wordt als het ware een brug geslagen naar het moment waarop een probleem is ontstaan. Door daar inzicht in te creëren en bewustzijn op te krijgen, kunnen belemmeringen in het heden worden opgeheven. Oude, niet verwerkte situaties kun je alsnog verwerken en vastgezette emoties en overtuigingen kun je loslaten. 

Systemisch werk

Systemisch werk: familieopstellingen

8970c8976f476f51ced59d9c59577dc4.jpg

Overal in de maatschappij vormen mensen met elkaar verbanden. Bijvoorbeeld binnen families, op school, op het werk of binnen een vereniging. Zo’n verband noemen we een systeem, elk lid van een systeem heeft daarin een eigen plek. Een systeem is voortdurend op zoek naar balans en verlangt dat ieder zijn juiste plek heeft. Is een systeem niet in balans, dan is dat invloed op zowel het individu als op de groep en kan dat leiden tot ‘verstrikkingen’.  

 

Met behulp van een familieopstelling wordt het systeem in kaart gebracht en wordt de dynamiek naar het bewustzijnsniveau getild. 

 

In mijn praktijk help ik je om met behulp van matjes of andere hulpmiddelen jouw systeem in kaart te brengen. Dat kan gaan over je gezin van herkomst, je huidige gezin, je werksituatie of een thema dat je bezighoudt en waar je graag (meer) zicht op wilt krijgen. 

Zo kijk ik samen met jou naar de dynamiek in het systeem en maken we patronen binnen het systeem bewust. Mijn ervaring is dat alleen al het 1 op 1 werken in mijn praktijk veel inzicht geeft en ook mogelijkheden om dingen te veranderen, los te laten. Het biedt ook veel informatie en aanknopingspunten om je verder te helpen bij het bereiken van jouw doelstelling. 

Je kunt bij mij ook terecht voor een eenmalige familieopstelling in mijn praktijk of tijdens een groepsbijeenkomst. Meer informatie hierover is hier te vinden. 

EMDR

EMDR

Syllabus-Je-goed-voelen-kan-je-leren-ipv

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan een schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, bijvoorbeeld angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen met traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. 

EMDR wordt volgens een vaste procedure toegepast en is een volwaardige en effectieve therapeutische methode. Het is een kortdurende therapievorm en werkt vaak snel. Meer informatie over EMDR kun je hier vinden.

bottom of page