top of page

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om deze verklaring helemaal door te lezen, maar samenvattend wil ik je aangeven dat eventuele gegevens die ik van en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.
 
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens ben ik, Wietske de Blocq van Scheltinga. Ik ben de eigenaar van de Blocq van Scheltinga Therapie en Coaching, post- en praktijkadres aan de Anton Mauvestraat 19, 3817 DL in Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33278176.
 
Waarom ik jouw gegevens bewaar 
Jouw contactgegevens (zoals naam, woonplaats, e-mail adres en telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als therapeut/coach en cliënt en praktische zaken als facturering. Ik ontvang jouw contactgegevens via het contactformulier op mijn website of via een ander kanaal en vraag om eventuele aanvullende gegevens bij aanvang van onze samenwerking. Zie je na een eerste oriëntatie of kennismaking af van verder contact, dan zal ik, eventueel op jouw verzoek jouw eventuele gegevens uit mijn systeem halen. 
 
Verwerken persoonsgegevens 
Als wij een samenwerking met elkaar aangaan, dan kan het zijn dat ik je om aanvullende informatie vraag, bijvoorbeeld in een informatieformulier of tijdens (een) gesprek(ken). 

Alles wat geschreven en gezegd wordt en is, blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. Mocht het bij uitzondering nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou deel met derden, dan is dat uiteraard alleen na overleg met jou en met jouw toestemming. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of een gerechtelijk bevel voor is. 

 

Niet digitale gegevens Van de sessies maak ik aantekeningen en/of sessieverslagen. Ik bewaar deze in een afgesloten kluis waartoe alleen ik toegang heb.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm en ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alles wat we via WhatsApp, privé SMS- berichten, Facebook Messenger of andere Social Media communiceren, blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja tegen zeggen als gebruikers van die diensten. Mail zit in mijn apparaten, alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Mijn website www.dbvsadvies.nl is niet bedoeld voor rechtstreekse interactie. Ik sla daar geen gegevens op van jou. Je kunt via mijn website wel het contactformulier invullen om een vraag te stellen of iets anders met mij te delen.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technisch goede werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. 

Termijnen waarop ik gegevens bewaar 
Ik zal jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of noodzakelijk is voor het werk dat ik met jou doe. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het zeven jaar bewaren van facturen en de bewaartermijn van 15 jaar voor dossiers.

 

bottom of page