"Het probleem van dit leven is niet zozeer dat er zoveel problemen zijn, maar dat er zoveel hulp is waarvan geen gebruik wordt gemaakt"

(René Diekstra)